GBTT Tỳ Kheo 2 - Giới Rơi Rụng (4) và Giới Tăng Tàn (27)

Mở  Kinh

Nam  mô  đức  Bổn  Sư  Bụt  Thích  Ca  Mâu  Ni (ba lần) (C)

Giới luật cao siêu mầu nhiệm 
Cơ duyên may được thọ trì 
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh thông giáo nghĩa huyền vi. (C)

Khai  Thị

Chúng con cúi đầu làm lễ chư Bụt, tôn Pháp và đại Tăng. Giờ phút này chúng con thuyết tụng giới luật để chánh pháp được duy trì lâu dài trên cõi đời này. Giới luật như biển cả, học hỏi và thực tập suốt đời vẫn còn thấy thiết yếu. Giới luật như châu báu, ai cũng muốn tìm cầu không mỏi mệt.

Chính vì muốn bảo vệ gia sản thiêng liêng của Chánh Pháp nên đại chúng đã tập họp để nghe tôi thuyết tụng giới luật hôm nay. Chính vì muốn ngăn ngừa sự vi phạm bốn  giới Rơi  rụng,  hai  mươi  bảy  giới Tăng  thân giải cứu, ba mươi hai giới Buông bỏ và Phát lộ, một trăm mười  giới Phát Lộ, bảy  mươi giới Uy nghi và bảy phương pháp Diệt trừ tranh chấp mà đại chúng đã tập họp để nghe tôi thuyết tụng.

Các  đức  Bụt  Tỳ-bà-thi,  Thi-khí,  Tỳ-xá-phù,  Câu- lưu-tôn, Câu-na-hàm-mâu-ni, Ca-diếp và Thích-ca-văn đã vì chúng ta chế tác giới pháp này. Chúng ta hãy cung kính tiếp nhận, học hỏi, bảo hộ và bồi đắp để cho giới pháp càng ngày càng thích ứng với thời cơ mà duy trì được mạng mạch của Chánh Pháp. Giờ đây tôi xin thuyết tụng để đại chúng cùng nghe.

Người bị què chân không thể nào đi được, kẻ phạm giới cũng vậy, không thể nào sinh vào cõi trời và cõi người.  Nếu  muốn  được  sinh  vào  các  cõi  trời  và  cõi người để dễ dàng tu học thì phải hành trì giới luật đầy đủ,  đừng  để  vi  phạm.  Người  phạm  giới  lâm  vào  tâm trạng lo âu sợ hãi, như khi đi vào con đường hiểm, cỗ xe ngựa sẽ bị mất chốt xe và làm gãy trục xe.

Tụng giới cũng như soi vào tấm gương sáng, đẹp thì mừng, xấu thì lo; giới thể thanh tịnh thì hân hoan, giới thể tổn hại thì ngại ngùng. Tụng giới cũng như chiến tranh giáp trận, có can đảm thì tiến tới, ai run sợ thì bỏ chạy; giới thể thanh tịnh thì an vui, giới thể tổn hại thì lo lắng. Trong một xã hội thực sự dân chủ, dân có địa vị cao nhất; trên mặt đất, biển bao la hơn tất cả mọi sông hồ; trong các Thánh nhân, Bụt là bậc giác ngộ cao tột; trong các luật pháp, Giới kinh là cao quý hơn cả.

Bụt đã chế ra giới bản để chúng ta tụng đọc mỗi nửa tháng một lần. (C)

*
* *

 

Tác  Pháp  Yết  Ma

+ Vị Yết Ma:  Đại  chúng  đã  tập  họp  đầy  đủ chưa?
+ Vị Thủ Chúng: Thưa, đại chúng đã tập họp đầy đủ.
+ Vị Yết Ma: Có sự hòa hợp không?
+ Vị Thủ Chúng: Thưa, có sự hòa hợp.
+ Vị Yết Ma: Những người chưa thọ giới lớn đã ra khỏi nơi này chưa?
+ Vị Thủ Chúng: Thưa, những người chưa thọ giới lớn đã ra khỏi nơi này rồi.
+ Vị Yết Ma: Có vị nào vắng mặt đã yêu cầu được đại diện và gởi theo sự thanh tịnh không?
+ Vị Thủ Chúng:  Thưa, không  có. (Trong trường hợp có thì nói: "Có nam khất sĩ_______, vì lý do sức khỏe không đến tụng giới, đã yêu cầu nam khất sĩ_____đại diện và gửi theo sự thanh tịnh")
+ Vị Yết Ma: Có đại diện của đại chúng nữ khất sĩ được gửi tới hôm nay không?
+ Vị Thủ Chúng: (Có thì đáp: ‘‘Dạ thưa có’’, và đọc tên vị nữ khất sĩ. Không thì đáp: ‘‘Dạ thưa không’’.)
+ Vị Yết Ma:  Đại  chúng  hôm  nay  tập  họp  có chủ đích gì?
+ Vị Thủ Chúng: Thưa, đại chúng hôm nay tập họp để thực hiện yết ma tụng giới lớn.
+ Vị Yết Ma : Xin đại chúng các vị nam khất sĩ lắng nghe!   Hôm nay ngày _________, ngày thuyết tụng giới luật,  chúng  ta  đã  tập  họp  đúng giờ  giấc,  đại  chúng  đồng  ý  sẵn sàng  nghe  thuyết  tụng  giới  luật trong tinh thần hòa hợp, như vậy việc tụng giới là hợp pháp. Bạch như thế, thì phép tác bạch có rõ ràng và đầy đủ hay không?

(Đại chúng đáp : Rõ ràng và đầy đủ ) (C)

*
* *

Các vị đại đức, tôi sắp tuyên đọc giới bản nam khất sĩ. Xin quý vị lắng nghe và thẩm định kỹ càng. Nếu vị nào  tự  biết  là  mình  phạm  giới  thì  nên  sám  hối,  nếu không phạm giới thì im lặng, và khi quý vị đại đức giữ sự im lặng thì có nghĩa là giới thể của quý vị đại đức thanh  tịnh. Nếu sau này có người  hỏi,  các  vị  đại  đức cũng sẽ đáp như vậy. Trong buổi tụng giới này, nếu có phạm giới mà được hỏi ba lần cũng không lên tiếng, thì vị đại đức ấy đã phạm vào giới cố tình nói dối. Theo lời Bụt  dạy,  cố  tình  nói  dối  là  một  chướng  ngại  cho  con đường thực hiện thánh quả. Nếu thấy và biết mình có phạm giới và muốn cho giới thể thanh tịnh trở lại, vị nam khất sĩ phải thực hiện pháp sám hối, sám hối xong thì sẽ được an lạc trở lại.

Các vị đại đức nam khất sĩ, tôi đã đọc xong phần vào đề của Giới kinh.

Nay xin hỏi: Các vị đại đức trong đại chúng đây có sự thanh tịnh không? (ba lần)

Các vị đại đức đã im lặng, vì thế tôi biết trong đại chúng có sự thanh tịnh. Điều này chúng ta ý thức, ghi nhận và thông qua. (C)