Trang chủ

2005-03-13: Tôn giáo và sự lành mạnh hóa xã hội - Dứt khoát với phong bì

Tôn Giáo và Sự Lành Mạnh Hóa Xã Hội - Dứt khoát với phong bì

(Pháp thoại của Thiền Sư Nhất Hạnh ngày 13 tháng 3, 2005 tại Tổ Đình Từ Hiếu, Huế)

Xin kính mời Đại Chúng thở theo tiếng chuông. Thở vào tôi biết đây là pháp thoại cuối mà Thầy Nhất Hạnh nói ở Huế. Thở ra tôi muốn được tận hưởng sự có mặt của tăng thân trong giờ phút này.

Kính thưa Đại Chúng,

Hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2005, tức là ngày 4 tháng 2 năm Ất Dậu. Chúng ta đang ở Chùa Từ Hiếu, thiền đường Trăng Rằm. Đề tài của bài pháp thoại hôm nay là ‘Tôn giáo có thể đóng được vai trò gì trong sự làm lành mạnh hóa trong xã hội, đem lại an lạc, hoà bình và hạnh phúc cho xã hội.’ Bài pháp này không những chỉ được nói riêng cho các Phật tử ở Thừa Thiên, mà còn được nói luôn cho cả nước. Không chỉ nói cho cả nước mà còn nói cho quốc tế. Vì đây là một đề tài rất là thực tế. Và đây không phải là đề tài có tính cách ước mơ, vì đây là những điều chúng ta có thể làm được.


Ngày hôm nay cũng là ngày giỗ của Hoà Thượng Thanh Quý. Và đại chúng được mời ở lại để làm lễ giỗ tổ. Hôm nay lễ giỗ tổ sẽ được tổ chức theo nghi thức Làng Mai. Sẽ có nhiều nội dung, nhiều kỷ niệm đ ể tưới tẩm hạt giống hạnh phúc của mình, những kỷ niệm của mình có v ới tổ Thanh Quý. Và phần nghi lễ sẽ rất ngắn gọn. Sau đó chúng ta sẽ ngồi ăn cỗ với nhau. Nếu có thể được chúng ta sẽ ngồi ở dưới đất thành những vòng tròn như là ăn giỗ ở tại thôn quê. Và sư ông Thanh Quý sẽ ngồi ăn giỗ với chúng ta.

Tôi nói rằng đây là pháp thoại cuối, nhưng quý vị có thể vẫn tiếp tục đi theo Thầy Nhất Hạnh trong những pháp thoại nói ở Hà Nội, ở Bình Định, rồi sau đó ở Ý, ở Đức, rồi ở Mỹ ... Nếu quí vị vào thăm trang nhà của Làng Mai thì sẽ vẫn tiếp tục được nghe pháp thoại của thầy Nhất Hạnh dài dài, hoặc bằng tiếng Việt, hoặc bằng tiếng Anh, hoặc bằng tiếng Pháp. Tháng 7 và tháng 8 ở Làng Mai là khóa mùa hè. Mỗi tuần có 6 bài pháp thoại: 2 bài bằng tiếng Pháp, 2 bài bằng tiếng Anh, và 2 bài bằng tiếng Việt. Quý thầy, quý sư cô Làng Mai không những ch? đưa lên mạng những bài nguyên văn bằng tiếng Pháp, tiếng Anh mà còn đưa lên cả bản dịch bằng tiếng Việt. Thành ra tuy xa cách mà không có sự xa cách, nếu mình có thì giờ ngồi lại và thực tập.