Trang chủ

2005-03-18: Vai trò của Phật giáo trong xã hội đương đại [tại Học Viện Quốc Gia Chính Trị HCM, Hà Nội]

Vai trò của Phật giáo trong xã hội đương đại

Pháp thoại của thiền sư Nhất Hạnh ngày 18.03.2005 tại Học Viện Quốc Gia Chính Trị HCM, Hà Nội

 

 

Lời giới thiệu

 

Kính thưa Thiền sư,

Thưa quý khách,

Thưa tất cả các nhà khoa học, các đồng chí và các bạn.

Hôm qua chúng ta đã thu được rất nhiều thắng lợi về mặt nhận thức cũng như những vấn đề thông tin thực tiển. Hôm nay chúng ta sang ngày làm việc thứ hai và cũng là ngày kết thúc, Thiền sư sẽ thuyết trình với tất cả chúng ta chủ đề: Vai trò của Phật Giáo trong xã hội đương đại. Với nội dung như thế, vẫn có hai phần: Phần một là Thiền sư thuyết trình và phần thứ hai là hội nghị. Các đồng chí, các bạn sẽ đặt câu hỏi để Thiền sư tọa đàm cùng tất cả chúng ta. Bây giờ đến giờ làm việc, xin kính mời Thiền sư và tất cả quý khách. Xin cảm ơn.