Trang chủ

TTSĐ - Quyển 02: Chương 02: 2-6 Cư Trần Lạc Đạo: Trái tim của Trúc Lâm Đại Sĩ

Cư Trần Lạc Đạo: Trái tim của Trúc Lâm Đại Sĩ

 

Chúng ta bắt đầu học về bài Cư Trần Lạc Đạo của một vị vua xuất gia, Trần Nhân Tông.

Có thể đây là lần đầu tiên trong một thiền viện thiền sinh được học hỏi về bài này. Lý do thứ nhất là có thể rất ít người biết tới sự có mặt của bài này. Thứ hai là bài này không dễ để hiểu. Trong khi đó thì bài này là trái tim của Trúc Lâm Đại Sĩ, và trong địa vị văn học thì đây là sáng tác tiếng Nôm đầu tiên tại Việt Nam.

Cư Trần Lạc Đạo là một bài phú gồm mười Hội, do Trúc Lâm Đại Sĩ làm để trình bày phương pháp tu tập của ngài. Khi tôi đọc bài này của Trúc Lâm Đại Sĩ thì tôi rất xúc động, giống như mình đi vào trái tim của người xưa để thấy được tình thương, cái tuệ giác của một vị tổ sư. Chúng ta sẽ tuần tự học từng Hội của Cư Trần Lạc Đạo.